UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

FACULTY SENATE ROSTER / EXPIRATION OF TERMS 2004-2005

 

                                                                                                                                                                                                                  11-11-04

 

Senator

Expiration Date

 

Alternate Senator

Expiration Date

 

 

 

 

 

Officers

 

 

Parliamentarian

 

Chair:                Theodore Benditt

May 2005

 

Joseph Telfair

May 2005

Chair-Elect:       Peter Anderson

May 2005

 

 

 

Past-Chair:        John Smith

May 2005

 

 

 

Secretary:         Pat Greenup

May 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Health Center Joint Depts (3)

 

 

 

 

 Louis Justement

May 2005

 

Cheryl Palmer

May 2005

 Jeffrey Engler

May 2006

 

Chris Klug

May 2006

 Marisa Marques

May 2006

 

Elliot Lefkowitz

May 2006

 

 

 

 

 

Arts & Humanities (2)

 

 

 

 

 Alison Chapman

May 2005

 

Gale Temple

May 2005

 Sue Kim

May 2006

 

Kelly Allison

May 2006

 

 

 

 

 

Business (2)

 

 

 

 

 Joe Walker

May 2005

 

S.D. Lee

May 2005

 Warren Martin

May 2006

 

Jay Smith

May 2006

 

 

 

 

 

Dentistry (2)

 

 

 

 

 James Broome

May 2005

 

Ken Tilashaliski

May 2005

 Madelyn Coar

May 2006

 

Sonya Mitchell

May 2006

 

 

 

 

 

Education (2)

 

 

 

 

 Gary Sapp

May 2005

 

Kathleen Martin

May 2005

 Karen Dahle

May 2006

 

Kay Emfinger

May 2006

 

 

 

 

 

Engineering (2)

 

 

 

 

 Alan Eberhardt

May 2005

 

Zoe Dwyer

May 2005

 Shen En Chen

May 2006

 

Gary Cheng

May 2006

 

 

 

 

 

Health-Related Professions (2)

 

 

 

 

 Sara Grostick

May 2005

 

Bradley Newcomer

May 2005

 Debra Laken

May 2006

 

William Ogard

May 2006

 

 

 

 

 

Lister Hill Library (1)

 

 

 

 

 Martha Verchot

May 2006

 

Sondra Pfeiffer

May 2006

 

 

 

 

 

Medicine (4)

 

 

 

 

 Donald Urban

May 2005

 

Mark Lockhart

May 2005

 Robert Carter

May 2005

 

Clyde Guidry

May 2005

 Holly Richter

May 2006

 

Terri Steele

May 2006

 Seine Chiang

May 2006

 

John Baddley

May 2006

 

 

 

 

 

Mervyn Sterne Library (1)

 

 

 

 

 Jennifer Long

May 2005

 

Heather Martin

May 2005

 

 

 

 

 

Natural Sciences & Mathematics (2)

 

 

 

 

 Joe March

May 2005

 

Kenneth Sloan

May 2005

 Roger Gilchrist

May 2006

 

Nandor Simanyi

May 2006

 

 

 

 

 

Nursing (2)

 

 

 

 

 Jacqueline Moss

May 2005

 

Vicki Johnson

May 2005

 Joe Burrage

May 2006

 

Mona Shattell

May 2006

 

 

 

 

 

Optometry (2)

 

 

 

 

 Adam Gordon

May 2005

 

Marsha Swanson

May 2005

 Joseph Fleming

May 2006

 

Timothy Kraft

May 2006

 

 

 

 

 

Public Health (2)

 

 

 

 

 Beverly Mulvihill

May 2005

 

Russell Kirby

May 2005

 Stephen Mennemeyer

May 2006

 

Chris Coffey

May 2006

 

 

 

 

 

Social & Behavioral Sciences (2)

 

 

 

 

 Alan Randich

May 2005

 

Pamela Murray

May 2005

 Akhlaque Haque

May 2006

 

Jeffery Clair

May 2006