UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

FACULTY SENATE ROSTER / EXPIRATION OF TERMS 2005-2006

 

                                                                                                                                                                                                               03-22-05

 

Senator

Expiration Date

 

Alternate Senator

Expiration Date

 

 

 

 

 

Officers

 

 

Parliamentarian

 

Chair:                  Peter Anderson

May 2006

 

Joseph Telfair

May 2006

Chair-Elect:         Joe March

May 2006

 

 

 

Past-Chair:         Theodore Benditt

May 2006

 

 

 

Secretary:           Pat Greenup

May 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Health Center Joint Depts (3)

 

 

 

 

 Jeffrey Engler

May 2006

 

Chris Klug

May 2006

 Marisa Marques

May 2006

 

Elliot Lefkowitz

May 2006

 Bob Kesterson

May 2007

 

Lucas Pozzo-Miller

May 2007

 

 

 

 

 

Arts & Humanities (2)

 

 

 

 

 Sue Kim

May 2006

 

Kelly Allison

May 2006

 Alison Chapman

May 2007

 

Jean Bodon

May 2007

 

 

 

 

 

Business (2)

 

 

 

 

 Warren Martin

May 2006

 

Jay Smith

May 2006

 Theodore Bos

May 2007

 

Joe Walker

May 2007

 

 

 

 

 

Dentistry (2)

 

 

 

 

 Madelyn Coar

May 2006

 

Sonya Mitchell

May 2006

 Yung Tsung Hsu

May 2007

 

Lillian Mitchell

May 2007

 

 

 

 

 

Education (2)

 

 

 

 

 Karen Dahle

May 2006

 

Kay Emfinger

May 2006

 Tondra Loder

May 2007

 

Kathleen Martin

May 2007

 

 

 

 

 

Engineering (2)

 

 

 

 

 Shen En Chen

May 2006

 

Gary Cheng

May 2006

 Heng Ban

May 2007

 

Robert Peters

May 2007

 

 

 

 

 

Health-Related Professions (2)

 

 

 

 

 Debra Laken

May 2006

 

William Ogard

May 2006

 Cecilia Graham

May 2007

 

Jennifer Braswell

May 2007

 

 

 

 

 

Lister Hill Library (1)

 

 

 

 

 Martha Verchot

May 2006

 

Sondra Pfeiffer

May 2006

 

 

 

 

 

Medicine (4)

 

 

 

 

 Holly Richter

May 2006

 

Terri Steele

May 2006

 Seine Chiang

May 2006

 

John Baddley

May 2006

 Louis Bridges

May 2007

 

Jeffrey Edberg

May 2007

 Mark Lockhart

May 2007

 

Christine Curcio

May 2007

 

 

 

 

 

Mervyn Sterne Library (1)

 

 

 

 

 Jonathan Harwell

May 2007

 

Jennifer Long

May 2007

 

 

 

 

 

Natural Sciences & Mathematics (2)

 

 

 

 

 Roger Gilchrist

May 2006

 

Nandor Simanyi

May 2006

 Kenneth Sloan

May 2007

 

Craig McClure

May 2007

 

 

 

 

 

Nursing (2)

 

 

 

 

 Joe Burrage

May 2006

 

Mona Shattell

May 2006

 Pamela Autry

May 2007

 

Linda Reed

May 2007

 

 

 

 

 

Optometry (2)

 

 

 

 

 Joseph Fleming

May 2006

 

Timothy Kraft

May 2006

 John Classe

May 2007

 

Roderick Fullard

May 2007

 

 

 

 

 

Public Health (2)

 

 

 

 

 Stephen Mennemeyer

May 2006

 

Chris Coffey

May 2006

 Shannon Bailey

May 2007

 

Kui Zhang

May 2007

 

 

 

 

 

Social & Behavioral Sciences (2)

 

 

 

 

 Akhlaque Haque

May 2006

 

Jeffery Clair

May 2006

 William Cockerham

May 2007

 

Rex Wright

May 2007